การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก