วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดคนพันธ์ุอาร์ โดยมี
นายมนตรี เตียวเจริญพรหัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
กล่าวรายงานการจัดงาน มีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก