การประชุมอนุมัติหลักสูตร(ทวิภาคี)

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมอนุมัติหลักสูตร(ทวิภาคี) โดยมีคณะผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ