จัดบูธงานนิทรรศการ “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เข้าร่วมงาน”งานวันคนพิการสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำคณะครู
นักเรียน-นักศึกษา ร่วมงานจัดบูธนิทรรศการ “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนพิการ”
ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลาการจังหวัดพิษณุโลก