การแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565


นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง