ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นางภัทรปภา อินทะจันทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนำกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก