รับ-มอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท. สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายชลอ  ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
นำนักเรียน-นักศึกษารับ-มอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท. สผ.สยาม จำกัด โครงการเอส 1 ประจำปี 2566
เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท  ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก