พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โดยมีนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส.ทุกแผนกช่างและคณะผู้บริหาร ครู และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก