การประชุมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัด


วันพุธที่  1  ม่ีนาคม 2566 นายสุชาติ  ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง ระดับจังหวัด
โดยมีคณะผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกและผู้บริหารของสถานประกอบการ
ในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก