งานตลาดนัดวิชาการนครพิษณุโลก ครั้งที่ 1

วันพุธที่  1  มีนาคม 2566 นายเดชณรงค์  รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นำคณะครูบริหาร ครู นักเรียน-นักศึกษา เข้าร่วมงานงานตลาดนัดวิชาการนครพิษณุโลก ครั้งที่ 1
โดยมีคณะครู นักเรียน-นักศึกษา ร่วมจัดบูธนิทรรศการด้านการศึกษาต่อ ของทุกแผนกช่าง
ณ บริเวณสวนกลางเมือง เทศบาลนครพิษณุโลก