จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมกับด้วยจังหวัดพิษณุโลก
จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชน
และประชาชนรวม ทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม สำหรับเดือน มีนาคม 2566
โดยมีคณะครู นำนักเรียน-นักศึกษา มาให้บริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี
ณ บริเวณวัดรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก