ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล)