รัฐพิธีวางพานดอกไม้ เนื่องในโอกาส “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกวันมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 นายอัธฌาย์นัน สวงนวงศ์ หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน-นักศึกษาและนายเอกลักษณ์ เกิดพรม หัวหน้างานโครงกาารพิเศษและบริการชุมชน
เข้าร่วมรัฐพิธีวางพานดอกไม้ เนื่องในโอกาส “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกวันมหาจักรีบรมราชวงศ์” 6 เมษายน 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราช