การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกแผนกช่าง ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1และ ปวส.1 ทุกแผนกช่าง ปีการศึกษา 2566