วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร
ครู และหัวหน้าแผนก ให้การต้อนรับคณะครูที่เดินทางมารับมารับตำแหน่งใหม่ โดยให้กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์
ประจำวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก