ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอนแผนกช่างสำรวจ 1 อัตรา แผนกช่างยนต์ 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอนแผนกช่างสำรวจ 1 อัตรา แผนกช่างยนต์ 1 อัตรา)