การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. งานฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โดยมีประธานการประชุม นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่ เปิดวาระการประชุมการเตรียมความพร้อม การจัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 จัดประชุม ณ ห้องประชุม smart classroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก