ประกาศรายชื่อไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อไม่มีผู้มาสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว