เชิญชวน บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนักเรียน-นักศึกษา ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

เชิญชวน บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และนักเรียน-นักศึกษา ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม นี้