วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ขอแสดงความยินดี
“นายวรานนท์ คลังสีดา วรนรากุล” ครูหมวดวิชา สังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ “ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น” ประเภท ครูผู้สอนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. (วิชาสามัญและวิชาชีพ) ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 จากศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก