งานศูนย์ประเมินการรับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒ )

วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ  ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา ๒๖/๔(๒)
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

งานศูนย์ประเมินการรับรองความรู้ความสามารถ ตามมาตรา ๒๖/๔ (๒ )วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรม “การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ซึ่งการประเมินการรับรองความรู้ความสามารถ จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถให้กับผู้ยื่นขอประเมิน ประเภทสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆร่วมประเมิน

อาจาย์ประจำวิชาแผนกไฟฟ้ากำลัง มีส่วนร่วมในการประเมินบุคคลภายนอกและนักศึกษาที่ขอรับการประเมิน

นักศึกษาที่เข้ารับการประเมิน

บุคคลภายนอกเข้ารับการประเมิน

รับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการในการประเมินงาน

อาจารย์แผนกไฟฟ้ากำลังถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมินงาน
เพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม
usp=sharihttps://drive.google.com/drive/u/0/folders/17aymY7x37LZi0y5LepWVEnMV0kECs6XVng