การประชุม คณะกรรมการจัดทำใบเบิกค่าสอนพิเศษและตรวจใบเบิกค่าสอนพิเศษภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันนพุธที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม สมาร์ทคลาสรูม ชั้น 1 อาคารอำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
จัดการประชุม คณะกรรมการจัดทำใบเบิกค่าสอนพิเศษและตรวจใบเบิกค่าสอนพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยมี “นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์” รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เป็นประธานการประชุม

  • ภาพการประชุมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FMWXPjMRebxKgwXznbJLF-8LCB5KJHFz