เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริวเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร  จำนวน 46 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เวลา 07.00 น.”นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า” รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 46 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ลานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริวเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก


ช่วงค่ำในวันเดียวกัน 19.00 น.จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566
 

“นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์”รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริวเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นในเวลา 19.19 น. นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จุดโคมเทียนแรกและส่งต่อให้ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://drive.google.com/drive/folders/1kxKmjHX9hd8PmIi75FgytXni8y2mk8yF?usp=sharing