วันอังคาร ที่ 7 กรกฏาคม 2566ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยจะจัดแบ่งเป็น สามรุ่น  ของระดับชั้น  ปวช.1  โดยวิทยากรด้านการขับขี่จาก ฮอนด้า

ประธานเปิดงานกิจกรรม ได้รับเกียรติจากท่าน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา “นายชลอ ประยูรพันธ์ “กล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


โดยในช่วงแรกของกิจกรรมจะเป็นการฟังบรรยาเรื่องกฏหมายจราจร การขับขี่ให้ปลอดภัย และความรู้เรื่องยานยนตร์จากท่านวิทยากร


ช่วงบ่ายจะเป็นการขับขี่จริง โดยวิทยากรแนะนำเทคนิคการขับขี่ แก่นักเรียน นักศึกษา และได้ให้เด็กนักเรียน นักศึกษาทดสอบการขับขี่ตามคำแนะนำของวิทยากร
หลังจบกิจกรรม รุ่นที่ 1  ถ่ายร่วมกันกับวิทยากรจบกิจกรรม

ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม 
https://drive.google.com/file/d/1LP-Jf4_rzEoG7N2Z9vRCpXiNZz1oq7NJ/view?usp=sharing