นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ด้วยความยินดียิ่ง


โดยในช่วงเช้า วันจันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2566 ครูแผนกวิชาและครูสามัญร่วมยินดีต้อนรับ นำนายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ประจำวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกโดยรอบต่อจากนั้น เป็นการกล่าวต้อนรับจาก ท่านผู้บริหารโดยมี  นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

และ นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

พร้อมด้วย นางสาวภัทรปภา อินทะจันทร์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับครูบรรจุใหม่
ต่อจากฝ่ายบริหาร

นายสมปอง ศรีลักษณ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

กล่าวยินดีต้อนรับ

นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ

ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

เข้าสู่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ


หลังจากกล่าวต้อนรับก็เป็นการมอบของที่ละรึกจาก ฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าแผนก 


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 

https://drive.google.com/drive/folders/16NU51vc9w95xD6gTpuSjAAUQ4mdCK94F?usp=sharing