พิธีปิดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีปิดงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 กรกฏาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด โดยมีตัวแทนได้รับคัดเลือกจากระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด เข้าร่วมการประกวดจำนวน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวช. จำนวน 29 โครงงาน และ ระดับ ปวส. จำนวน 29 โครงงาน รวมทั้งสิ้น 58 โครงงาน หลังจบการแข่งขัน ทางคณะกรรมการได้คัดเลือกตัวแทนจากการประกวดครั้งนี้

รวมทั้งหมด 8 ทีม แบ่งเป็น ระดับ ปวช. 4 ทีม และ ปวส. 4 ทีม

ได้มาจากผลคะแนน ทั้งรูปแบบการนำเสนอ และการแสดงผลงาน

นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการประกวดครั้งนี้โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงงานงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ทั้งหมด 4 ทีม มีรายชื่อดังนี้ โดยรับเกียรติจาก นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ

  วิทยาลัยเทคนิคแพร่ การศึกษาค่าอาหารหลักในปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ร่วมกับพืชในท้องถิ่น เหรียญทอง
  วิทยาลัยเทคนิคสองแคว การศึกษาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตรวจเช็คฟิวส์อเนกประสงค์ เหรียญทอง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินสอพองกับสีผสมอาหารในการเขียนภาพสีน้ำ เหรียญทอง
  วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง การออกแบบและสร้างเครื่องสร้างลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยไฟฟ้า เหรียญทอง
และทีมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงงานงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทั้งหมด 4 ทีม มีรายชื่อดังนี้ โดยรับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ชานมไข่ผำเพื่อต้านอนุมูลอิสระ เหรียญทอง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระโดยเทคนิค DPPH radical scavenging assay จากเปลือกกล้วยไข่สายพันธ์กำแพงเพชรที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์แกรมบวกและแกรมลบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมทา เหรียญทอง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมเม็ดบีดส์จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีเอ็กซ์ทรูชันจากเพคตินใบเครือหมาน้อย เหรียญทอง
  วิทยาลัยเทคนิคตาก การศึกษาคุณสมบัติขนมลูกชุบจากถั่วมะแฮะ เหรียญทอง
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมจับรางวัลแก่ผู้มาเข้ารว่มงาน จากบริษัท PANTUM ได้นำเครื่องปริ้นเตอร์มาจับรางวัล ผู้ที่โชคดีได้รับรางวัล นางสาวจินดามณี ถุงเวียง จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  
โดยรับเกียรติจาก นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล


จบพิธีการมอบรางวัล ประธานพิธีปิด นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้โอวาทและขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และถ่ายภาพร่วมกับคณะครูนักเรียน นักศึกษา และกรรมการผู้ดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการปิดพิธีงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีพุทธศักราช 2566 อย่างเป็นทางการ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

าพกิจกรรมโครงงานวิทยาสาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32