๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๖

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก