พิธีเปิดงาน การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่ม 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินประจำปีการศึกษา 2565)

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จัดงานพิธีเปิด การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ กลุ่ม 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินประจำปีการศึกษา 2565)

ผู้กล่าวรายงานการเปิดพิธี “นายสุชาติ ชาติวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประธานพิธีได้รับเกียรติ จากท่าน ” ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ภายในงานมีการจัดตั้งบูทแสดงงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จากตัวแทนต่างๆ ที่มาร่วมงาน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ก็ได้ส่งเข้าร่วมโดยมีทีมจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเข้าร่วมครั้งนี้

หลังจากเปิดพิธีการเสร็จก็เป็นการถ่ายภาพร่วมกันของคณะผู้จัดงานและตัวแทนจากสถาบันต่างๆที่มาร่วมงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
พิธีเปิดงานจัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ 2566