(28 กรกฎาคม 2566) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและในช่วงค่ำพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ในช่วงเช้า เวลา 7.00 น.

ตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“นายนายชลอ ประยูรพันธ์”

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นำข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเช้าทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ภาคค่ำ เวลา 18.00  วันเดียวกัน

นำโดย “นายนิติธร สนั่นมนาม”ข้าราชการครู

พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

เป็นตัวแทนวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ช่วงเช้า
ช่วงค่ำ