เนื่องในโอกาส ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

——————————————–
ทั้งนี้ สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ที่ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖