บรรยายพิเศษ ประวัติศาสตร์ชาติไทย เรื่อง “ยลสองแคว แลประวัติศาสตร์ ตำนานพระนเรศวรมหาราช”

🔺🔺สอศ. เชิญรับชม

📍บรรยายพิเศษ ประวัติศาสตร์ชาติไทย

เรื่อง” ยลสองแคว แลประวัติศาสตร์ ตำนานพระนเรศวรมหาราช”

โดยพลตรี วินธัย สุวารี
และพลตรี วันชนะ สวัสดี

ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่อาชีวศึกษา

ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก


จัดโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

🧐สามารถรับชมได้ทาง

https://www.vec.go.th/

http://www.r-channel.net/live

http://www.r-radionetwork.com/website/live