ขอเชิญร่วมแสดง มุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอเชิญร่วมแสดง
” มุทิตาจิต “
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖
๐๗.๓๐ ณ โดมอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๑๘.๓๐ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลก