ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เรื่อง การคัดเลือกแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖