วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
✨ ยินดีต้อนรับ✨
“นายบรรจบ จันทร์สงคราม”
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

“นายชลอ ประยูรพันธ์”

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นำคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ

“นายบรรจบ จันทร์สงคราม” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

และนำกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก