ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง