จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม 2566 แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
แด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์
     วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายภูษิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูปทั้งนี้ ทุกหน่วยงานร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สีเหลือง
     โดย ผู้ว่าราชการนำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความตอนหนึ่งว่า “เพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน ประกอบกับวันที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเนื่องในวันนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์”

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นำโดย นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

คณะครูและเจ้าหน้าที่บุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมช่วง เวลา 07.00 เป็นพิธี เริ่มต้นด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป 

หลังร่วมตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 89 รูป

เข้าสู่พิธีวางพวงมาลาดอกไม้สีเหลือง
โดย นายชลอ ประยูรพันธ์ รองผู้อำนวยการ

เป็นผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ถวายพวงมาลา