นิทรรศการหนังสือเสริมการเรียนรู้และการอ่าน ประจำปี 2566

ตั้งแต่ วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2566 งานวิทยบริการและห้องสมุด

ได้รับ นโยบายจากฝ่ายบริหาร ให้ดูแลหนังสือเสริมการเรียนรู้ประจำ ปีการศึกษา 2566 นี้ งานวิทยบริการ และห้องสมุดใคร่ขอเขิญชวน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

เข้าชมนิทรรศการหนังสือเสริมการเรียนรู้ และการอ่าน ประจำปี 2566

ณ บริเวณภายในห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร 4

โดยนิทรรศการ เปิดให้เข้าชม ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

“เรามีหนังสือใหม่ๆ น่าสนใจ หลากหลายประเภท รอทุกท่าน อยู่ ในงานนะคะ”