ขอเผยแพร่ (งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2566)