ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 ณ ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 1 จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

โดยประธานการประชุม
“นายสุชาติ ชาติวรรณ”

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประชุมร่วมกับ คณะครู สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

พร้อมด้วยคณะบริหาร

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

และ

นายบรรจบ จันทร์สงคราม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก