ขอเผยแพร่ (งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566)