เริ่มการแข่งขันทักษะ งานฝึกฝีมือคัดเลือกตัวแทนระดับ สอจ.พิษณุโลก

เริ่มการแข่งขันทักษะ งานฝึกฝีมือคัดเลือกตัวแทนระดับ สอจ.พิษณุโลก โดยมี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“นายวิลาศศักดิ์ เฟื่องระย้า”

เป็นประธานและรองผู้อำนวยการทั้งสามฝ่ายร่วมการประชุม และเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง “อุตสาหกรรม”

สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ด้านงานทักษะฝีมือ)
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ณ สนามแข่ง ห้องงานเทคนิคพื้นฐาน วิทยาเทคนิคพิษณุโลก

จากตรวจสอบชิ้นงาน  “การทำชิ้นส่วนเจาะกระดาษ”

นักเรียนจากแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกได้ไปต่อ ระดับภาค