กำหนดการถ่ายรูปหมู่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการถ่ายรูปหมู่นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

(สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ภายในวิทยาลัยฯ)
วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

(สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

  • หมายเหตุ หากนักเรียน – นักศึกษา ท่านใดสนใจ ถ่ายรูปเพื่อใช้ติดใบ รบ.1 (จบ) ให้มาถ่ายได้ตั้งแต่ (13.00 น.) เป็นต้นไป ในราคา 2 โหล (24) ใบ เพียงราคา 50 บาท ตามวันที่ที่กำหนดด้านบน