บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก กับ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ภายใต้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา

โดย
“พลตำรวจตรี นิคม เครือนพรัตน์”
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 

ได้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง
“นายสุชาติ ชาติวรรณ”
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 

พร้อมด้วย คณะฝ่ายบริหาร

“นายชลอ ประยูรพันธ์”

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

“นายบรรจบ จันทร์สงคราม”
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และผู้บริหารสถานศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาพิษณุโลก เข้าร่วมทำข้อตกลงครั้งนี้