“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”

กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่ามะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ล้อม
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชน และประชาชนรวมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามความเหมาะสม

นายเอกลักษณ์ เกิดพรม หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน (FIX IT)

จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำนักเรียน แผนกวิชาชีพช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้