ศูนย์ความปลอดภัย เชิญประชุมวามเแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนต์ 4King ll

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.
ศูนย์ความปลอดภัย เชิญประชุมวามเแผนเฝ้าระวังป้องกันเหตุความรุนแรงช่วงภาพยนต์ 4 King ผ่านทางระบบ Zoom 

นายชลอ ประยูรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นำคณะครูฝ่ายปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 
เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านทางระบบ Zoom ณ ห้อง Smartroom วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก