สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรช่างชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรช่างชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม โดยเปิดหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร
จำนวนคาบเรียน หลักสูตรละ 35 ชั่วโมง ดังนี้

1. หลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์
3. หลักสูตรการซ่อมและการตัดเย็บเสื้อผ้า
4. หลักสูตรอาหารว่างสำหรับงานประชุม (Snack box)
5. หลักสูตรเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
6. หลักสูตรงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถกรอกข้อมูลได้ตาม QR Code หรือ https://forms.gle/PZHg3YTDdNExMwBC6 ตามลิ้งค์นี้ เปิดรับตั้งวันนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 กำหนดการอบรมจะได้แจ้งเป็นลำดับถัดไป