เปิดรับสมัครโควตา (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิดพิษณุโลก
ประเภทกรณีพิเศษ (โควตา) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567

📣ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.3

📣ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายตรง และ ม.6

📣ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ม.3 / (ปวส.) ม.6 “ด้านความสามารถพิเศษ”

” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2567 “

ประกาศผล รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ในวันที่ 24 มกราคม 2567

ทางเว็บไซต์ https://www.pltc.ac.th/
หรือ เพจ งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สามารถดาวน์โหลดการสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง

📢ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวช.(ม.3) และ ปวส.(ม.6)
📢ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวส.(สายตรง)
📢ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโควต้า ปวช./ปวส. ( ม.6 ) ด้านความสามรถพิเศษ