ขอเผยแพร่ (งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566)