ขอเผยแพร่ (งบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566)