ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 ในวันพุธที่ 10 มกราคา 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

” นายชลอ ประยูรพันธ์ ” รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา แต่ละแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน